หางานฝ่ายผลิต ต้องดูแลการรวบรวมและประมวลผลเอกสารสำหรับบริษัทที่ทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต เสมียนนี้ทำงานหลากหลายตั้งแต่การเก็บบันทึกไปจนถึงการทำงานร่วมกันในแผนก มักจะรับผิดชอบในการจัดเก็บและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และยังทำงานกับการกำหนดเวลาการผลิตและการทดสอบคุณภาพ พนักงานฝ่ายผลิตอาจต้องสต็อกสินค้าคงคลัง สั่งซื้อ และสื่อสารข้อมูลกับผู้อื่น 

องค์ประกอบสำคัญของตำแหน่งพนักงานนี้คือ การควบคุมดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการรวบรวมใบเสร็จและคำแนะนำ การวิเคราะห์บันทึกเหล่านี้ และการปฏิบัติตามแนวทางการจัดเก็บที่เหมาะสม ในกรณีส่วนใหญ่พนักงานฝ่ายผลิตจะต้องส่งรายงานตามการรวบรวมข้อมูลการผลิต 

พนักงานต้องติดตามวัสดุที่ใช้ในการผลิตอย่างใกล้ชิดและคำนวณต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับพนักงานที่รับผิดชอบงบประมาณของแผนก มักจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมผู้ผลิตจะจัดหาชิ้นส่วน เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าให้เสร็จสิ้น ต้องสำรวจสินค้าคงคลัง รายงานข้อมูลไปยังแผนกหรือผู้ขายที่เหมาะสม และดูแลให้แน่ใจว่าสต็อกได้รับการอัปเดตและบันทึก 

หางานฝ่ายผลิต ต้องจัดการเวลาเป็น 

การจัดตารางเวลาเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของงานนี้ พนักงานฝ่ายผลิตจำเป็นต้องตั้งค่า แก้ไข และควบคุมตารางการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็น ต้องจัดสรรกะพนักงาน และเวลาการส่งมอบ นอกจากนี้พนักงานฝ่ายผลิตอาจช่วยบริษัทพัฒนาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้สำหรับการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการประมวลผลและการแจกจ่ายเอกสารการจัดซื้อ เช่น คำสั่งซื้อ ใบเสร็จ และใบแจ้งหนี้ 

หางานฝ่ายผลิต ต้องควบคุมคุณภาพสินค้า 

พนักงานฝ่ายผลิตดูแลกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ ดังนั้นการประกันคุณภาพจึงเป็นส่วนสำคัญของงานนี้ ต้องดูแลให้พนักงานทำงานตามแนวทางของบริษัท และเครื่องจักรอยู่ในสภาพการทำงานและได้ตามมาตรฐานการผลิต เวิร์กโฟลว์การผลิตต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ  

พนักงานฝ่ายผลิตมักต้องเวลาทำงานกับสมาชิกของแผนกต่าง ๆ ของบริษัท และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและซัพพลายเออร์ ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตรวจสอบและติดตามกระบวนการ อุปกรณ์ และพนักงานของบริษัท งานส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นบนคอมพิวเตอร์ ผู้ที่หางานฝ่ายผลิตต้องมีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา และมีทักษะการจัดการที่ดี  

ส่วนมากหางานฝ่ายผลิตจะมีเงินเดือนเริ่มต้นแล้วแต่หน้าที่รับผิดชอบ ถ้าหากอยู่ในไลน์ผลิตไม่ต้องติดต่อกับแผนกไหน เงินเดือนเริ่มต้นจะอยู่ที่ 9,000 – 12,000 บาทขึ้นไปแบบไม่รวม OT แต่ถ้าเป็นระดับหัวหน้าคุมหลายแผนกเงินเดือนอาจสูงถึง 20,000 – 40,000 บาทเลยทีเดียว เพราะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากกว่า และต้องมีประสบการณ์และความชำนาญ